Al Aliim - Yang Maha Mengetahui -The All Knowing, The Omniscient ⁣

 ASSAH dirimu !⁣⁣

(Amalkan Satu Hari Satu Asmaul Husna )⁣⁣

(Al Aliim - Yang Maha Mengetahui -The All Knowing, The Omniscient) ⁣ ⁣


Apabila hatimu telah terbuka dan engkau siap menerima berbagai masukkan, engkau pun harus mau belajar.⁣


Engkau harus membaca segala ilmu pengetahuan.⁣

Engkau harus mengetahui banyak hal. Engkau harus melihat semua jendela dunia dan jadilah orang yang berilmu pengetahuan sebagai perwujudan penghambaanmu pada Al Aliim Yang Maha Mengetahui.⁣

Tag/Mention keluarga dan sahabatmu akan kedahsyatan makna Asmaul Husna ini. Semoga pahala kebaikan dan keberkahan selalu mengalir untukmu. Aamiin⁣

#NasihatAsmaulHusna⁣

#AryGinanjarAgustian⁣

#99AsmaulHusna ⁣

#AlAliim⁣

#ASESCO ⁣

#esqcoachingacademy

#asmaulhusnaseries

#inspirasipagi

Post a Comment

Previous Post Next Post